Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” в ЖПС Бургас, ЖПС Горна Оряховица, УДВГД Горна Оряховица и УДВГД София към 29.05.2018 г.

29.05.2018 г.