Архив обяви

Свободен жилищен фонд на територията на Железопътна секция Г.Оряховица, разпределен по поделения, в чиито баланс се водят, към 31.05.2018 г.

31.05.2018 г.