Архив обяви

Инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на ETCS в жп участъка София – Септември”

15.06.2018 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

 

„Проектиране и изграждане на ETCS в жп участъка София – Септември”

 

С реализирането му ще се извърши пресъоръжаване на участъка от жп линията от предупредителните светофори на гара Подуяне пътническа /страна София/ до предупредителните светофори на гара Белово/ страна Септември/ със системата ETCS ниво 1 с централизирани LEU по набор от спецификации # 3 (ETCS базова линия 3, версия 2) от Регламент (ЕС) 2016/919. В обхвата на проекта са включени и гарите Подуяне пътническа, Искър, Казичене, Елин Пелин, Ихтиман, нова гара Костенец, Белово и                 сп. Вакарел и сп. Веринско.

Инвестиционното предложение попада на територията на областите София-град, София-област и област Пазарджик и общините – Столична община, община Елин Пелин, община Ихтиман, община Костенец, община Белово и община Септември.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg