Архив обяви

С П И С Ъ К за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ” - ЖПС Горна Оряховица

02.08.2018 г.