Архив обяви

Обява за свободните ведомствени жилища на територията на Железопътна секция Горна Оряховица, разпределен по поделения към 15.08.2018 г.

15.08.2018 г.