Архив обяви

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 16.08.2018 г.

16.08.2018 г.