Архив обяви

Обява за свободни ведомствени жилищни имоти, заведени в баланса на ДП "НКЖИ" - ЖПС Враца към 20.08.2018 г.

20.08.2018 г.