Архив обяви

Обява за свободни жилищни имоти, заведени в баланса на УДВГД Пловдив към 24.08.2018 г.

24.08.2018 г.