Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП "НКЖИ" - УДВГД Горна Оряховица

17.09.2018 г.