Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 510,00 кв.м“, с местонахождение гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, в района на жп гара Велинград /част от УПИ ІІ 3823 по РП на гр. Велинград/, за товаро-разтоварна дейност с отпадъци от неметален произход.

17.09.2018 г.