Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 30.10.2018 г.

30.10.2018 г.