Архив обяви

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" - ЖПС Шумен към 05.12.2018 г.

05.12.2018 г.