Архив обяви

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 02.01.2019 г.

02.01.2019 г.