Архив обяви

Процедура по уведомяване на засегнатите юридически и физически лица за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „ЖП линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, разположен в землището на гр. Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Ихтиман, област Софийска, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

11.01.2019 г.

РМС № 945 от 27 декември 2018 г.

 

Информация за необходимите документи за започване на процедурата по изплащане на равностойните парични обезщетения:

Информация за документи за физически лица

Информация за документи за юридически лица