Архив обяви

Списък на разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 28.01.2019 г.

28.01.2019 г.