Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ", намиращи се на територията на ЖПС Пловдив и ЖПС Враца към 13.06.2019 г.

13.06.2019 г.