Архив обяви

Продажба на 15 броя бракувани цистерни

04.07.2019 г.

О Б Я В Я В А

 

Поделение „Електроразпределение” на ДП“НКЖИ” разполага с 15 броя бракувани цистерни, разрешени за продажба със Заповед № 2321/13.11.2018 г. на Генерален директор на ДП „НКЖИ” с продажни цени както следва:

 

 1. За цистерна в ПЕ Вакарел с вместимост 3000 литра - 70,70 лв. без ДДС.
 2. За цистерна в ПЕ Столник с вместимост 5000 литра - 70,00 лв. без ДДС.
 3. За цистерна в ПЕ Симитли с вместимост 10000 литра - 350,00 лв. без ДДС.
 4. За цистерна в ПЕ Бойчиновци с вместимост 5000 литра - 525,00 лв. без ДДС.
 5. За цистерна в ПЕ Видин с вместимост 5000 литра - 70,00 лв. без ДДС.
 6. За цистерна в АП Димово с вместимост 5000 литра - 70,00 лв. без ДДС.
 7. За цистерна в ПЕ Златица с вместимост 7000 литра - 70,00 лв. без ДДС.
 8. За цистерна в склад Търговище с вместимост 500 литра - 50,05 лв. без ДДС.
 9. За цистерна в склад Дългопол с вместимост 500 литра - 17,50 лв. без ДДС.
 10. За цистерна в склад Дългопол с вместимост 3000 литра – 245,00 лв. без ДДС.
 11. За цистерна в склад Завет с вместимост 500 литра - 17,50 лв. без ДДС.
 12. За цистерна в склад Самуил с вместимост 500 литра - 17,50 лв. без ДДС.
 13. За цистерна в склад Синдел с вместимост 500 литра - 17,50 лв. без ДДС.
 14. За цистерна в склад Русе с вместимост 2000 литра - 100,10 лв. без ДДС.
 15. За цистерна в склад Борово с вместимост 1000 литра - 50,05 лв. без ДДС.При проявен интерес към някоя от обявените позиции е необходимо да се подаде заявление в деловодството на Поделение „Електроразпределение” гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, ДП НКЖИ – Централно управление.Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.Договорът за продажба се сключва в петдневен срок след заплащане на цената.
 16. Купувач следва да плати цената по бюджетната банкова сметка на поделение „Електроразпределение”: Банка „ЦКБ“ АД IBAN: BG60CECB 9790 33H4 1990 02, BIG: CECBBGSF или в касата на поделение „Електроразпределение” с адрес: гр. София, бул. Стефансон № 5 А.
 17. Купувачът трябва да притежава документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците ДВ бр.53/13.07.2012г. за съответната дейност под код – 160117, съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците.
 18.  

За допълнителна информация: тел: 02/932 27 41; 0889 200 873.