Архив обяви

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 07.08.2019 г.

07.08.2019 г.