Архив обяви

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 445 от 26 юли 2019 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“, Подобект 19 „Пътен надлез на км 151+770“, Подобект 17 „Пътен надлез на км 134+350“, Подобект 16 „Пътен надлез на км 127+805“, и Подобект 18 „Пътен надлез на км 145+787, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“.

06.08.2019 г.