Архив обяви

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 15.08.2019 г.

15.08.2019 г.