Архив обяви

Списък на свободните ведомствени жилища, намиращи се на територията на ЖПС София към 19.08.2019 г.

19.08.2019 г.