Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 27.08.2019 г.

27.08.2019 г.