Архив обяви

В изпълнение на точка 3 от Решение на Министерски съвет/РМС/ № 128 от 6 март 2019 год. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“ и Подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“

02.09.2019 г.