Архив обяви

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 26.09.2019 г.

26.09.2019 г.