Архив обяви

свободни жилища към 19.11.2019 г. заведени в баланса на ЖПС Шумен

19.11.2019 г.