Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

11.02.2020 г.