Архив обяви

Решение № МО 4 – ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект за изменение на Общия устройствен план на община Видин

20.03.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА “

ОБЯВЯВА

 

Постановено от РИОСВ Монтана Решение № МО 4 – ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект за изменение на Общия устройствен план на община Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин-София, попадащо на територията на община Видин.

 

Решение № МО 4 – ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка виж тук.