Архив обяви

свободни жилища към 04.05.2020 г. заведени в баланса на ЖПС Шумен

04.05.2020 г.