Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 03.06.2020 г.

03.06.2020 г.