Архив обяви

свободни жилища към 22.06.2020 г. заведени в баланса на ЖПС Шумен

22.06.2020 г.