Архив обяви

Среща за обществено обсъждане на ПУП - Изменение на план за регулация за местност "Изток" и местност "Перник" във връзка с проект „Модернизация на железопътна линия София–Перник–Радомир–част от Трансевропейската транспортна мрежа ”, на територията на община Перник, област Перник

25.06.2020 г.

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на ПУП – Изменение на план за регулация за:

  • местност "Изток", гр. Перник, община Перник, одобрен със заповед №2322 от 22.12.1978 г. за УПИ - за озеленяване (нов УПИ X), кв. 113;
  • местност "Перник", гр. Перник, община Перник, одобрен със заповед №К0 от 1955 г за УПИ Х – за озеленяване, кв. 242,

във връзка с проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа ”, на територията на община Перник, област Перник.

 

Текстът на съобщението може да видите тук.