Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 02.07.2020 г.

02.07.2020 г.