Архив обяви

В изпълнение на точка 5 от Решение на Министерски съвет/РМС/ № 539 от 31 юли 2020 год.

06.08.2020 г.

В изпълнение на точка 5 от Решение на Министерски съвет/РМС/ № 539 от 31 юли 2020 год., за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на  Подобект 22 „Пътен прелез на км 171+620“ за изграждане на пътен надлез на км 171+586, землище на с. Безмер, ЕКАТТЕ 03229, общ. Тунджа, област Ямбол, Подобект 23 „Пътен прелез на км 187+590“ за изграждане на пътен надлез на км 187+590, землище на с. Кабиле, ЕКАТТЕ 35028, общ. Тунджа, област Ямбол и Подобект 24 „Пътен прелез на км 192+ 625“ за изграждане на пътен надлез на км 192+625, землище на с. Завой, ЕКАТТЕ 30096, общ. Тунджа, област Ямбол от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на област Ямбол и извършване на процедурата по уведомяване на засегнатите юридически и физически лица.

РМС 539 от 31.07.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ИНФОРМАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА