Архив обяви

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил – Висока поляна от км 89+270 до км 95+220 с дължина 5950 м

12.08.2020 г.

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил – Висока поляна от км 89+270 до км 95+220 с дължина 5950 м

 

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил – Висока поляна от км 89+270 до км 95+220 с дължина 5950 м”

Реализирането на проекта ще спомогне за оптимизация на съществуващата жп инфраструктура, ще доведе до подобряване на експлоатационния железопътен процес и ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност.

Инвестиционното предложение обхваща обекти, разположени на територията на областите Разград в общините Самуил и Хитрино.

За предоставяне на допълнителна информация, лице за контакти:

инж. Христо Златков – тел. 0886224469 e-mail: h.zlatkov@rail-infra.bg