Архив обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП "НКЖИ" към 12.11.2020 г.

12.11.2020 г.