Архив обяви

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив, УДВГД София, ЖПС Враца и ЖПС Бургас

08.01.2021 г.