Обезщетения

Решение на Министерски съвет № 230 от 03 април 2020 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект Обект „Нова жп гара Костенец“, част от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман - Септември“

08.04.2020 г.