Обезщетения

Процедура по уведомяване на засегнатите юридически и физически лица за отчуждаване на части от имоти–частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Модернизация на железопътна линия София–Пловдив: железопътни участъци София–Елин Пелин и Елин Пелин–Септември; участък Ихтиман–Септември, в обхвата от км 87+ 735 до км 90+916“, на територията на гр. Белово, ЕКАТТЕ 03592, община Белово, област Пазарджик

15.07.2020 г.