Обезщетения

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 497 от 21 юли 2020 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2 за обект „Железопътна линия София - Пловдив“, жп участък „София – Елин Пелин“ по Проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“

27.07.2020 г.