Новини

Ключов проект за железопътната инфраструктура в България бе подписан в Изпълнителната агенция за иновации и мрежи

11.11.2016 г.

На 10.11.2016 г. в Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към ЕК министър Ивайло Московски, председателя на УС на НК „Железопътна инфраструктура“ Христо Алексиев и директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи Дирк Бекер подписаха договор за финансиране на проект „Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември“. Общата стойност на проекта е около 350 млн. лева, от които приблизително 300 млн. лева са осигурени от Механизма за свързана Европа.

Министър Ивайло Московски заяви: „Проектът за рехабилитация на железопътната отсечка Костенец – Септември е от стратегическо значение, не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа“. По думите му, направлението е част от приоритетния коридор, свързващ сръбска граница с пристанище Бургас, а също така и с гръцка и турска граници.

„Страната ни вече има 6 одобрени транспортни проекта по Механизма за свързана Европа на обща стойност от около 570 млн. лева, каза още Ивайло Московски и допълни, че преди дни е започнало изпълнението на първия железопътен проект, финансиран от Механизма. Министърът посочи, че в момента успешно се изпълнява също и проект за подобряване на корабоплаването по река Дунав, който е съвместен с още пет дунавски държави.

Ивайло Московски обяви, че свободния ресурс, за който в момента се подготвят проектни предложения е приблизително 210 млн. лева. НК „Железопътна инфраструктура“ планира да кандидатства с два проекта – развитие на жп възел Пловдив и модернизация на жп участък Волуяк – Драгоман. Общата им стойност е над разполагаемия ресурс, с цел да се гарантира пълно използване на наличните средства. Агенция „Пътна инфраструктура“ в момента подготвя проект за модернизация на автомагистрала Калотина – София, като до крайния срок през февруари 2017 г., проектите ще бъдат подадени за одобрение“, каза Ивайло Московски.

 

Модернизация на жп участък Костенец – Септември, част от проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив“ се осъществява с 85% съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

споделете