Новини

Обновената железопътна гара Бургас е Сграда на годината за 2016

31.01.2017 г.

Един от символите на Бургас - железопътната гара, грабна приза „Сграда на годината за 2016“ в категория "Градски проекти с принос към развитието на градската среда и транспортна инфраструктура”.

 

Жп гара Бургас е една от трите гари, които се ремонтират със средства по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013. Инженеринговият проект е спечелен през 2013 г. и стартирал средата на 2014 г. Проектът е завършен  в месец април 2016 г.

Сградата е построена през 1929 година и бе възстановена в истинския й блясък от консорциум „ДЗЗД Железопътна инфраструктура“. Инвеститор на проекта е Национална компания "Железопътна инфраструктура", проект мениджмънт - инж. Николай Николов,  конструктор - инж. Тодор Иванов Атанасов и проектант - арх. Ирена Христова-Дончева. Основното предизвикателство на такова проектиране е да бъде последван оригиналният замисъл и в същото време да бъде отразена промяната на начина на живот и на бита в обществото, която предполага промяна на функционалната същност на сградата.

Проектът е завършен качествено и в срок. В хода на ремонта гарата е конструктивно усилена, съгласно новите еврокодове, които са за такъв вид строителство. Реставрирани са мазилковата и каменна декорация, дъбовите обшивки в интериора, медната обшивка на куполите, подмяна е цялата дограмата.

Реконструкцията включва и изграждане на охладителни и отоплителни инсталации, както и корекция на вътрешното пространство.  Осигурена е възможност за откриване на търговски обекти.

 „За нас е чест и голяма гордост че спечелихме тази награда. Освен че е съхранен обликът и духа на сградата, тя вече е и в пъти по-удобна и комфортна за пътуващите.

С ремонта е изцяло осигурена и изискващата се инфраструктура за хора в неравностойно положение - има асансьори, тоалетни за инвалиди. В гаровия комплекс е направена и специална стая за майки с деца.  Цялата сграда е отоплена. Перонните покрития са изцяло реновирани, настилките на самите перони също са подновени. Водопроводната, канализационната и електрическата мрежа на гаровия комплекс са сменени. Разрешен е и най-големият проблем на гарата - течовете, като тотално са подменени покривните пространства с нови медни ламарини“, заяви инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на НКЖИ.

Архитектурното бижу на Бургас се превърна в нов градски център заедно с автогара „Юг“ и любимо място за бургазлии и гости на града.

споделете