Новини

Приключи модернизацията на железопътната отсечка Стамболийски-Пловдив и изграждането на Интермодален терминал – Пловдив

30.03.2017 г.

Приключиха строителните дейности по железопътната отсечка Стамболийски-Пловдив,  Позиция 3 от проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа”.

    Другият железопътен проект, който беше въведен в експлоатация, е „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“. Интермодалният терминал е първото подобно съоръжение, изградено с европейски средства.

    Събитието беше открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев и от генералния директор на ДП НКЖИ инж. Красимир Папукчийски. По време на събитието инж. Красимир Папукчийски приветства гостите и заяви, че със завършването на проекта ще бъдат постигнати скорости от 160 – 200 км/ч. Той допълни, че модернизацията на тази линия е от съществено значение както за България, така и за Европа, а цялостната реализация на проекта ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските стандарти.

   Официалното откриване на  железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив и ИМТ Пловдив се състоя на жп гара Тодор Каблешков, в присъствието на представители на местната власт, на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и други официални лица.

    Стойността на Позиция 3: „Модернизация на железопътна отсечка Стамболийски-Пловдив” възлиза на 50 934 435.25 лева без ДДС , а след реализацията на проекта трасето ще позволява скорост от 160 км/ч. Изпълнител по договора е Порр Бау Гмбх.

    Общата стойност на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България“ е 11 965 029 лева без ДДС, като в това число влизат разходите по цялостната подготовка и строителство на терминала. Изпълнител по договора за проектиране и строителство е „Трейс Груп Холд“ АД, а оценката на съответствието и строителният надзор ще се осъществят от Обединение „Рубикон-Тест”.

 

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 

 

споделете