Новини

Приключи рехабилитацията на железопътната линия Пловдив – Бургас

31.03.2017 г.

     Приключи проектът за рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас. На официална церемония бяха пуснати в експлоатация Позиция 2: „Рехабилитация на жп отсечки Стара Загора – Завой и Завой – Зимница“ и Позиция 3: „Рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас“ от проект: „Рехабилитация на жп инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“ . Позиция 1 от проекта беше открита през 2014 г. и със завършването на двете отсечки на практика приключва рехабилитацията на целия участък от Пловдив до Бургас. С реализирането на проекта се постига проектна скорост до 160 км/ч.

   Събитието, което се проведе в град Бургас, бе открито от министъра на транспорта, информационните технологии  и съобщенията Христо Алексиев и генералния директор на ДП НКЖИ инж. Красимир Папукчийски. Генералният директор на НКЖИ посочи, че днешното събитие е поредното потвърждение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.

     На церемонията присъстваха още заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения Георги Тодоров,  заместник-кметът на град Бургас инж. Чанка Коралска, областният управител Вълчо Чолаков, представители на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и на ДП НКЖИ.

 

     Изпълнител по договора на Позиции 2 и 3 е ДЗЗД „Джи Си Еф-СК 13-Трейс Рейлинфра Консорциум”. Стойността на договора за Позиция 2: „Рехабилитация на жп отсечки Стара Загора – Завой и Завой – Зимница“ е 162 688 909,23 лв. без ДДС, а за Позиция 3: „Рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас“ е 157 689 484,79 лв. без ДДС.

 

  

Проект „Рехабилитация на жп инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 

споделете