Новини

НКЖИ представя Стипендиантска програма 2017

25.05.2017 г.

Стипендиантската програма 2017 на ДП НКЖИ е създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на железопътния транспорт и инфраструктура, като предоставя възможност на теоретично подготвените ученици да придобият практически опит в реална работна среда, подпомага тяхното развитие и професионална реализация.

Параметри на програмата:

  • Програмата е предназначена за ученици от XI и XII клас от професионални гимназии по: железопътен транспорт; строителство, архитектура и геодезия; транспорт; телекомуникации; електротехника, разположени на територията на цялата страна.
  • Стипендията е насочена към най-успешните и мотивирани ученици с успех над 4,50 от годината предхождаща, получаването на стипендия.
  • Размерът на стипендията е 150 лв. месечно и се изплаща за 2 (две) учебни години.
  • Стипендиантите ще имат възможност да се запознаят със структурата, функциите, характера и спецификите на дейността на Предприятието, като участват в реалния работен процес по време на стажа между последните две учебни години в сътрудничество от екип професионалисти, за придобиване на знания и опит, старт за успешна кариера.
  • Сключване на договор за стипендия в компания – Работодател № 1 за България.
  • След дипломирането сключилите трудов договор имат възможност за безплатно обучение  за сметка на ДП НКЖИ в Центъра за професионална квалификация за придобиване на професионална квалификация и  получаване на правоспособност за: ръководител движение, строителен техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения, механик по контактна мрежа и  механик по осигурителна техника.

 

 За контакти:

Централно управление: (02) 932 21 95


Поделение „Електроразпределение“: (02) 932 64 23


Поделение „Сигнализация и телекомуникации“: (02) 932 29 39


Железопътни секции:  София: (02) 932 35 56;  Пловдив: 0888 192 234;  Горна Оряховица: 0886 609 399;  Враца: 0885 634 947


Поделения „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност“:  София: (02) 932 36 52;  Пловдив: 0888 505 895;

 Горна Оряховица: 0886 052 218

 

споделете