Новини

"Железопътната инфраструктура не е място за игра и снимки" бе тема на открит урок в Петрич

07.06.2017 г.

На 06.06.2017 г., пред ученици от гр. Петрич, експерти от НКЖИ изнесоха открит урок на тема "Железопътното пространство – това е една много опасна зона… не е място за игра и снимки". Лекцията се проведе по покана на Община Петрич и местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, със съдействието на Дирекция „Жандармерия“ и НКЖИ в залата на Общинска администрация – Петрич. Присъстваха деца от всички училища в общината.

Целта на срещата, водена от инж. Калин Коларов, главен експерт „Здраве и безопасност при работа“ в НКЖИ, бе да привлечено вниманието на учениците, да повиши бдителността и отговорността им в районите на железопътната инфраструктура, за да не се стига до инциденти.

Инициативата е част от кампанията „ЖП релсите не са място за игра и снимки” и се осъществява под егидата на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Омбудсмана на Република България, Министерството на вътрешните работи и други институции.

споделете