Новини

С международна конференция приключиха честванията за 25-годишнината от създаването на Национално сдружение-Общество на инженерите по железен път

12.06.2017 г.

На 09 юни 2017 г., в гр. Бургас, се състоя конференция на тема „Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост“. Организатор на събитието е Национално сдружение - Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП) и с подкрепата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Съюз на асоциациите на европейските железопътните инженери и Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС). Във форума с доклади участваха представители на НКЖИ и МТИТС, български и международни фирми, разработващи системи за безопасност, за намаляване на шума и вибрациите, за осветление, за корозионна защита, органи за контрол, за оценка на риска и оперативната съвместимост в железопътния транспорт.

 

Конференцията бе открита от председателя на Управителния съвет на НСОИЖП инж. Иво Янакиев. Участниците бяха поздравени от вицепрезидента на Съюза на европейските асоциации на железопътните инженери инж. Марио Гълъбов.

 

В своя доклад на тема „Европейски подход в безопасността на националната железопътна система“ инж. Борислав Аврамов от НКЖИ посочи, че Компанията не е получила препоръка за понижаване нивото за риска на безопасност от Европейската железопътна агенция. Миналата година страната ни е получила оценка по общ показател повишен при преминаване през жп прелез. При направен анализ от Компанията, се установява, че основната причина за това е неспазване правилата на движение по пътищата. Според анализа се установява, че най-рискови са прелезите, които са снабдени с автоматична прелезна сигнализация (звукова и светлинна), като там се отчита най-голям брой на произшествия с пострадали. За намаляване на инциденти, компанията предприема преоборудването им, като два прелеза с АПС вече са преоборудвани с полубариери.

Инж. Аврамов подчерта, че НКЖИ разполага с 5 специализирани двупътни автомобила UNIMOG, оборудвани с екипировка за спасителни и възстановителни дейности, които се експлоатират повече от 30 години. За покриване на нуждите при тези дейности са необходими още 3 съвременни двупътни автомобила.

 

Над 90% от железопътната инфраструктура в област Бургас е модернизирана. Това каза пред журналисти инж. Иво Янакиев, председател на УС на НСОИЖП. „Имам предвид големите проекти, които се направиха, свързани с ремонта на приемното здание на гара Бургас и проекта за рехабилитация на железопътната инфраструктура Пловдив - Бургас, фаза 1, който приключи успешно. И двата текущи пътя в участъка Церковски - Бургас са подновени, скоростта на влаковете е 130 км/ч, при постигнат един несравнимо по-висок комфорт и ниво на безопасност на пътуване“, каза още инж. Янакиев. Вложените средства за рехабилитация на обектите на железопътната инфраструктура само в тази отсечка са около 200 млн. лева. “Цялата програма за модернизация на железопътната инфраструктура в страната продължава. Предстои да се открият процедури за довършване на отсечките, свързващи сръбска и турска граница, имам предвид София - Септември. В западно направление трябва да се продължи с модернизацията на съществуващата железопътна инфраструктура от София до Драгоман. За всички тези отсечки има готови технически проекти. Мисля, че до края на 2020 - 2022 година ще имаме напълно завършен коридор“, каза още инж. Янакиев. Това е първата за тази година традиционна конференция на Сдружението с международно участие на фирми от Полша.

 

При 20 000 км жп линии на територията на Полша, за експлоатация се отпускат по 2 млрд. евро на година като 60 % е финансирането от държавата и 40% от железопътните оператори.

Около 16 млрд. евро са отделени за проекти за модернизация – 80% от финансирането е европейските фондове и 20% от държавата. За изграждането на нови високоскоростни линии ще бъдат осигурени допълнителни 6 млрд. евро. Това посочиха в своята презентация д-р инж. Марек Павлик – заместник-директор на Полския железопътен институт и инж. Кшищоф Пшилуцки – ръководител направление „Балкани“ на ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А.

 

Голям беше интересът към презентацията на инж. Надежда Данаилова от НКЖИ, която запозна присъстващите с проведеното в периода 30 май – 1 юни 2017 г. в гр. Мюнстер, Германия 27-мо международно изложение на железопътна технология. Това е най-голямото железопътно изложение в света до сега. В него са участвали водещи компании в сферата на проучванията, разработването и производството на железопътния сектор, механизацията, жп материали и технологии.

 

Проектът за железопътната връзка между Атлантическия и Тихия океан е най-големият, реализиран в железопътната история, сподели инж. Иван Гогев от поделение „Железен път и съоръжения“ в НКЖИ по повод доклада му „100 години железопътна връзка между Атлантическия и Тихия океан“. „Този проект се реализира в продължение на 25 години. Началото е от 1891 година от района на Владивосток и завършва през октомври 1916 година, когато е пуснат в експлоатация грандиозният железопътен мост на река Амур при Хабаровск. 25 години строителство в абсолютно екстремални условия в Сибир. В началото на 90-те години на 19 век, когато започва строителството, Сибир продължава да бъде една „тера инкогнита“ такъв, какъвто е бил през всички предходни векове. В онези времена механизацията, която се е използвала, е била по-скоро лош помощник отколкото помощник в пълния смисъл на тази дума“, каза още инж. Гогов. Голяма част от строителството е извършено на ръка. Впечатляващи са мостовите съоръжения. Великият сибирски път пресича 16 големи сибирски реки с изградени мостови съоръжения.

 

Конференцията „Железопътна инфраструктура – безопасност и оперативна съвместимост“  бе заключителната част на честванията на 25-годишнината от създаването на Сдружението, които стартираха с редица събития от 17 октомври 2016 г. насам.

 

 

 

Презентация на тема: "Европейски подход в безопасността на националната железопътна мрежа" - инж. Борислав Аврамов

 

Презентация на тема: "Разследване на произшествия и инциденти от СЗРПИЖТ. Мониторинг и контрол за недопускане на тежки произшествия" - д-р инж. Бойчо Скробански

 

Презентация на тема: "Предизвикателства в сертифицирането за съответствие с Европейската оперативна система на проекти за модернизация на железопътните линии" - д-р инж. Марек Павлик, зам. директор на Полския Железопътен Институт

 

Презентация на ТРАКЦИЯ ПРКиИ

 

Презентация на тема: "Норми, директиви и препоръки при използване на елестични ситеми за горно строене" - инж. Николаус Шемер, GETZNER, Германия

 

Презентация на тема: "Иновации на желопътните технологии - Мюнстер 2017 година" - инж. Надежда Данаилова

 

Презентация на тема: "Повишаване на ефективността на възстановителните работи на железните пътища при природни бадствия, аварии и катастрофи" - инж. Иво Георгиев

 

Презентация на тема: "Осветление на обектите на железопътната инфраструктура” - Иво Антонов,  Z-LIGHT, България

 

Презентация на тема: "Стоманени и горещо поцинковани стълбове" - инж. Мартин Гочев, ЮПИТЕР МЕТАЛ

 

 

споделете