Новини

Ден на отворени врати в Център за управление на трафика в Пловдив

03.08.2017 г.

На 4 август (петък) от 11,00 ч. НКЖИ организира Ден на отворени врати в Център за управление на трафика в гр. Пловдив. Главният диспечерски център обхваща център за визуализация, супервизия и контрол на движението и на съоръженията по осигурителната техника за жп линията Пловдив – Свиленград.  Това е единственият в страната център с изградена компютърна централизация за управление на автоматиката на жп гарите. В участъка е въведена и Европейска автоматизирана система за управление на влаковете (ERTMS), която включва система за контрол на трафика (ETCS), ниво 1 и телекомуникационна система (GSM-R). Функционират и системи за контрол на състоянието на подвижния състав, както и SCADA за управление на системите за енергозахранване.

В диспечерския център в Пловдив от едно работно място може да се управляват до 25 гари и 350 стрелки. В момента един влаков диспечер в Пловдив управлява всички гари от Крумово до Свиленград (общо 12 гари). Предстои и неговото разширяване с финансиране по ОПТТИ за управление на гарите по направлението Пловдив-Бургас.

Внедрената пълна система за осигуряване на движението на влаковете и диспечерската сигнализация е същата, която се използва във високоскоростните железници в редица европейски страни.

Посетителите ще могат да се запознаят в реално време с работата на влаковите диспечери. Сградата на Центъра е със специален режим на достъп, затова всеки желаещ да го разгледа трябва да носи документ за самоличност.

Денят на отворените  врати в диспечерския център в Пловдив е част от инициативите, с които НКЖИ ще отбележи професионалния празник на българските железничари. По традиция той се отбелязва през първия неделен ден на август и е свързан с историческия факт, че в началото на август през 1888 г. железопътната линия Цариброд – София – Белово е открита за международни превози. По това време държавата откупува линията Русе – Варна и се учредяват Българските държавни железници.

споделете