Новини

Стартираха строителните дейности за рехабилитацията на железопътен участък Стралджа-Церковски

31.08.2017 г.

Днес, 31.08.2017 г. бе даден официален старт на строителните дейности за рехабилитацията на железопътен участък Стралджа-Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Събитието беше открито от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев и от генералния директор на ДП НКЖИ инж. Красимир Папукчийски. Като домакин на събитието инж. Красимир Папаукчийски пожела на изпълнителите спорна и успешна работа и заяви, че се планира строителните дейности по рехабилитацията на жп отсечка Стралджа – Церковски да приключат през януари 2018 г.

Официалното откриване на железопътната отсечка Стралджа-Церковски се състоя на жп гара Церковски, в присъствието на представители на местната власт, на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и други официални лица.

 

Стойността на Обособена позиция 2: „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковски” възлиза на 4.2 млн. лева без ДДС, а рехабилитираното трасе ще позволява скорост до 130 км/ч. Изпълнител на проекта e Консорциум „СЕТ“ ДЗЗД, а строителният надзор ще се упражнява от „Ежис – ЕТП–Ай Си Джи.  

Обособена позиция 2: „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковскисе финансира от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура ” 2014 – 2020 г. и национално  съфинансиранае от ДП „Национална Компания „Железопътна инфраструктура“.

споделете