Новини

Приключи модернизацията на железопътния участък от Септември до Пловдив

31.08.2017 г.

Днес 31 август 2017 г. на обновената гара Пазарджик се проведе официално събитие във връзка с приключване на строителните дейности по железопътните отсечки Септември-Пазарджик и Пазарджик-Стамболийски от проект „Модернизация на железопътният участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа”.  

С приключването на проекта „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив част от Транс-европейската железопътна мрежа” завършва изпълнението на първи етап от „Модернизация на жп линията София – Пловдив”.

Събитието беше открито от  главния ревизор на ДП НКЖИ инж. Бисер Минчев. Сред официалните гости бяха кметовете на град Пазарджик и община Септември, служители на НКЖИ и граждани. По време на събитието инж. Бисер Минчев приветства гостите и заяви, че завършването на проекта допринася за изпълнение на общите цели на НКЖИ – безопасност и комфорт на ползващите железопътния транспорт, намаляване на времепътуването, достигане на европейските стандарти в развитието на железопътната инфраструктура.

Стойността на Позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик“ възлиза на 57 083 580,24 лв. без ДДС, с изпълнител Консорциум „Свителски – РВП Кьоне”.  С успешното завършване на отсечката са модернизирани 37 км разгъната дължина железен път, 53 км контактна мрежа. Ремонтирани и модернизирани са 10 моста.

Стойността на Позиция 2: „Модернизация на железопътния участък Пазарджик – Стамболийски“  е 49 842 820,26 лв. без ДДС.  Изпълнител: ДЗЗД „Ай Джей Ей Железопътна Инфраструктура”. Модернизирани и ремонтирани са: железен път - 39 км разгъната дължина, 55 км контактна мрежа и 4 моста.

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

споделете