Новини

Кражба и вандализъм на прелез в междугарието Ловеч – Троян застрашиха безопасността на движение

16.02.2018 г.

На 16.02.2018 г. служители на НКЖИ  са установили кражба и унищожаване на релейната апаратура на прелез в междугарието Ловеч – Троян.

Вандалският акт е довел до прекъсване на действието на  автоматичната прелезна сигнализация  (звук и светлина) и е застрашил безопасността на движение на влаковете и моторните превозни средства, преминаващи през прелеза.

Своевременно са уведомени органите на МВР за извършеното посегателство.

Предприети са необходимите действия по ремонтиране на повредената апаратура като се очаква те да приключат до 23.02.2018 г., когато ще бъде възстановено и нормалното функциониране на прелеза.

Дотогава, с оглед подсигуряването на безопасността на движение на моторните превозни средства, влаковете ще преминават през прелеза със скорост 15 км/ч, с готовност за спиране, и подаване на звуков сигнал.

НКЖИ призовава водачите на моторни превозни средства, да преминават през прелеза в междугарието Ловеч – Троян с повишено внимание.

НКЖИ предупреждава за изключителната обществена опасност от посегателствата над елементи и съоръжения от железопътната инфраструктура. Освен нанесените материални щети, кражбите водят до застрашаване на сигурността на движение на влаковете и могат да доведат до произшествия и инциденти с непредвидими последици.

 

споделете